Vrije ruimte werkkostenregeling 2020

 

Heeft u werknemers in dienst aan wie u vergoedingen en verstrekkingen geeft die u in de werkkostenregeling (hierna wkr) onderbrengt? Dan heeft u in 2020 meer mogelijkheden om dit onbelast te doen.

 

U kunt bij de meeste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen kiezen om deze óf bij de individuele werknemer te belasten in de loonheffing óf deze aan te wijzen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (hierna wkr). Past u de wkr toe, dan kunt u gebruik maken van een aantal expliciete vrijstellingen (de zogenaamde gerichte vrijstellingen). Is er geen gerichte vrijstelling, dan komt de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling ten laste van de vrije ruimte. Deze vrije ruimte zou in 2020 1,7% van de eerste € 400.000 van de loonsom en 1,2% van de loonsom daarboven bedragen. Is de vrije ruimte volledig benut, dan betaalt u over het meerdere 80% heffing.

 

Voor het jaar 2020 is de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever echter eenmalig verhoogd naar 3%. Dit betekent dat de vrije ruimte maximaal € 5.200 hoger wordt dan in eerste instantie voorzien.

 

Op Prinsjesdag 2020 is bekend gemaakt dat in 2021 de vrije ruimte van de loonsom boven € 400.000 daalt van 1,2% naar 1,18%. De vrije ruimte van de eerste € 400.000 bedraagt vanaf 2021 weer 1,7%.

 

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via info@raadhuispekela.nl of 0597613402.