Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Wordt u, als ondernemer, getroffen door de coronamaatregelen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een belastingvrije tegemoetkoming van maximaal € 90.000 voor uw vaste lasten. De aanvraag voor de TVL Q4 2020 is mogelijk van 25 november 2020 tot en met 29 januari 2021 17.00 uur.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (hierna: TVL) is bedoeld als tegemoetkoming voor de vaste lasten. Voor de periode vanaf 1 oktober 2020 krijgen bedrijven afhankelijk van de omvang van hun bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming van minimaal € 1.000 en maximaal € 90.000 voor hun vaste lasten voor oktober tot en met december 2020 (en eventueel ook voor januari tot en met maart 2021 en april tot en met juni 2021). Bedrijven moet een omzetverlies hebben van minimaal 30% (periode oktober-december 2020, voor de periodes daarna geldt een omzetverlies van 40% en 45%) en het aandeel vaste lasten van de omzet moet minimaal € 4.000 bedragen. Van dat deel wordt maximaal 50% gecompenseerd. In aanmerking komen sectoren uit de eerdere TOGS en TVL-regeling.

Op 27 oktober 2020 zijn de volgende aan de TVL gerelateerde uitbreidingen bekendgemaakt:

  1. De TVL wordt tijdelijk (in beginsel alleen voor het vierde kwartaal 2020) opengezet voor alle sectoren.
  2. Horecaondernemers kunnen via de TVL-aanvraag een extra eenmalige subsidie ontvangen van ongeveer 2,75% van de omzetderving (dit komt neer op gemiddeld € 2.500).
  3. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie (zoals muziekfestivals en kermissen) krijgen een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-1.0 vergoeding die zij ontvingen.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via info@raadhuispekela.nl of 0597613402.

Profiteer optimaal van de wijzigingen van de Vpb-tarieven

Ieder jaar moet worden bepaald welke opbrengsten en kosten in een bepaald jaar in aanmerking moeten worden genomen. Normaal kunt u door winstneming uit te stellen slechts een rentevoordeel behalen in de vennootschapsbelasting. Dit jaar is het mogelijk om tevens een tariefvoordeel te creëren. Hierdoor kunt u een aanzienlijk belastingvoordeel genieten.

Eerder was al bepaald dat de Vpb-tarieven in 2021 worden verlaagd. Helaas gaat de verlaging van het Vpb-tarief voor winsten boven € 200.000 niet door. Het lage Vpb-tarief gaat wel omlaag van 16,5% naar 15%. Daarnaast wordt de eerste tariefschijf verlengd. Dit betekent dat u minder snel het hoge Vpb-tarief verschuldigd bent. In 2021 betaalt u over winsten tot en met € 245.000 15% en 25% over winsten boven € 245.000. In 2022 wordt de eerste tariefschijf nog verder verlengd. In 2022 betaalt u over winsten tot en met € 395.000 15% en over winsten boven € 395.000 25%.

Verwacht u dit jaar meer winst te maken dan € 200.000, laat dan beoordelen of er mogelijkheden zijn om de jaarwinst zo te bepalen dat u optimaal profiteert van de wijzigingen in de Vpb-tarieven.