Bewindvoering

“PROFESSIONELE BEWINDVOERING

MET EEN VERTROUWELIJKE EN PERSOONLIJKE AANPAK”.

Verzekerd van kwaliteit

Soms zijn mensen niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen. Bijvoorbeeld omdat zij psychiatrische patiënten zijn of een verslaving hebben. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, stelt een kantonrechter iemand aan die de belangen behartigd van de betrokkene. Dit gebeurt meestal op verzoek van de betrokkene of de familie.

Het Raadhuis Pekela B.V biedt professionele bewindvoering met een vertrouwelijke en persoonlijke aanpak. Kenmerkend is het persoonlijke contact met de cliënten door het eerste gesprek bij u thuis af te spreken in uw eigen vertrouwde omgeving. Hierbij proberen wij een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de gehele leefsituatie van onze cliënten.

Hulp inroepen bij financiële problemen, of in dit geval onderbewindstelling is voor veel mensen een behoorlijke drempel die zij moeten overstappen. Een goede band met wederzijds vertrouwen is daarbij erg belangrijk. Daarom staat dit bij ons ook hoog in het vaandel.

Wat houdt onderbewindstelling precies in?

Onderbewindstelling kan worden aangevraagd als iemand zijn eigen financiële handelingen niet meer kan overzien. Vaak is het genoeg om goederen van deze persoon onder bewind te stellen, zodat hij niet meer zelfstandig over zijn goederen mag beslissen en toestemming moet vragen aan de bewindvoerder om iets te (ver)kopen.

Tevens dient de bewindvoerder zorg te dragen voor het beheren van een verantwoorde en overzichtelijke financiële administratie voor zijn cliënt. Ieder jaar dient er verantwoording over de te beheren financiële administratie afgelegd te worden aan de kantonrechter.

Iemand die onder bewind staat, blijft handelingsbekwaam. Dit wil zeggen dat de persoon zelf een testament kan maken of beslissen over medische behandelingen mits hij/zij kan overzien wat dit betekent.

Werkwijze

Een aanvraag onderbewindstelling dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Hieronder staan deze weergegeven:

 • De cliënt moet medewerking willen verlenen.
 • De cliënt is geestelijk/lichamelijk niet in staat zijn/haar eigen financiële zaken te behartigen.
 • De cliënt kan zijn/haar eigen (financiële) administratie niet overzien.
 • De cliënt opent zijn/haar financiële post niet meer zelfstandig.
 • De cliënt heeft betalingsachterstanden (schulden) waar zij/hij niet meer vanaf komt.
 • De schuldenlast van de cliënt moet overzichtelijk zijn en binnen 3 jaar aflosbaar zijn.
 • De cliënt zit in de schuldsanering en er dient zorg uitgedragen te worden dat er geen nieuwe schulden ontstaan bij cliënt.
 • De cliënt moet regelmatige inkomsten ontvangen.

Onder bewindstelling is wel vrijwillig maar dit wil niet zeggen dat het vrijblijvend is.

Hoe wordt onderbewindstelling aangevraagd?

Onderbewindstelling wordt aangevraagd bij de rechtbank. Voor de behandeling van uw aanvraagformulier bij de rechtbank dient u griffiekosten te betalen. Bij dit aanvraagformulier dienen een aantal stukken mee gestuurd te worden, namelijk:

 • Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de cliënt voor wie onderbewindstelling wordt aangevraagd.
 • Een bereidsverklaring van de te benoemen bewindvoerder waar in vermeld staat dat hij/zij bereid is de taak van bewindvoerder uit te voeren.
 • Een akkoordverklaring door 1e graads of 2e graads familieleden van de cliënt waarin vermeld staat dat zij akkoord gaan met de onderbewindstelling van de cliënt.
 • Wanneer mogelijk een verklaring waarin weergegeven is wat de situatie van de cliënt is. Deze verklaring moet bij voorkeur worden afgegeven door een onafhankelijke arts en dient voor de rechter als hulpmiddel om over de onderbewindstelling van de cliënt te
  beslissen.
 • Wanneer u vermindering van de griffiekosten wilt dient u een inkomensverklaring van de Raad van Rechtsbijstand mee te sturen met het aanvraagformulier.

Zodra de aanvraag door de rechter is ontvangen, wordt er een hoorzitting gehouden. In deze hoorzitting worden zowel de familieleden en de cliënt zelf gevraagd naar hun mening over de aanvraag tot onderbewindstelling.

Mocht de cliënt, voor wie onderbewindstelling wordt aangevraagd, in een instelling verblijven, dan kan de rechter naar deze instelling gaan om met de cliënt te praten.

De onderbewindstelling is aangevraagd, en dan?

Wanneer de rechter akkoord gaat met de onderbewindstelling zullen wij als bewindvoerder de taken op ons nemen die bij dit pakket horen. In samenspraak met de cliënt zal er een plan van aanpak gemaakt worden over de te volgen stappen die bij de onderbewindstelling passen.

De volgende zaken zullen wij in ieder geval uitvoeren tijdens het bewindvoerderschap:

 • Het op orde brengen van de privéadministratie
 • Het verrichten van betalingen
 • Afspraken maken, c.q. betalingsregelingen treffen met schuldeisers
 • Aangifte doen van inkomstenbelasting
 • Het doornemen van verzekeringen
 • Het doornemen van abonnementen
 • Het doornemen/aanvragen van huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget.
 • U ontvangt een maandoverzicht met alle inkomsten en uitgaven.
 • Aan het eind van het jaar ontvangt u een jaaroverzicht met alle totale inkomsten en uitgaven.

Wanneer eindigt onderbewindstelling?

Wanneer de cliënt weer in staat is zijn/haar eigen financiënen te regelen, kan de cliënt rechtstreeks een verzoek indienen bij de kantonrechter om de onderbewindstelling voor de cliënt op te heffen. Dit kan alleen als de reden van de aanvraag van onderbewindstelling niet meer bestaat.

Naast bovenstaande zal de onderbewindstelling eindigen als:

 • De cliënt komt te overlijden.
 • De onderbewindstelling overgaat in ondercuratelestelling of mentorschap.
 • De onderbewindstelling is opgelegd voor een bepaalde periode.
 • De cliënt de voorwaarden tot onderbewindstelling van Het Raadhuis Pekela B.V. niet nakomt.
 • Wij werken conform de richtlijnen, welke zijn vastgelegd door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK). Dit zijn de richtlijnen voor de tarieven van de professionele bewindvoerder.

De tarieven worden jaarlijks aangepast en ontvangt u ook bij onze eerste (gratis) intakegesprek.

Logo-Raadhuis-Pekela-klein-+-witte-achtergrond

Het Raadhuis Pekela B.V. richt zich op het verlenen van administratieve diensten. Wij zijn een no-nonsense bedrijf en zeer laagdrempelig. De koffie staat bij ons altijd klaar.

Adres

Het Raadhuis Pekela B.V.
Raadhuislaan 55
9665 JB  Oude Pekela

Tel: 0597-613402
Mail: info@raadhuispekela.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 08.00 t/m 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten

Social Media

NOAB-keurmerk_RGB
Logo-Raadhuis-Pekela-klein-+-witte-achtergrond

Het Raadhuis Pekela B.V. richt zich op het verlenen van administratieve diensten. Wij zijn een no-nonsense bedrijf en zeer laagdrempelig. De koffie staat bij ons altijd klaar.

Adres

Het Raadhuis Pekela B.V.
Raadhuislaan 55
9665 JB  Oude Pekela

Tel: 0597-613402
Mail: info@raadhuispekela.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 08.00 t/m 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten

Social Media

NOAB-keurmerk_RGB

Copyright © 2024 Het Raadhuis pekela B.V. | Realisatie en beheer website NP Media