Profiteer optimaal van de wijzigingen van de Vpb-tarieven

Ieder jaar moet worden bepaald welke opbrengsten en kosten in een bepaald jaar in aanmerking moeten worden genomen. Normaal kunt u door winstneming uit te stellen slechts een rentevoordeel behalen in de vennootschapsbelasting. Dit jaar is het mogelijk om tevens een tariefvoordeel te creëren. Hierdoor kunt u een aanzienlijk belastingvoordeel genieten.

Eerder was al bepaald dat de Vpb-tarieven in 2021 worden verlaagd. Helaas gaat de verlaging van het Vpb-tarief voor winsten boven € 200.000 niet door. Het lage Vpb-tarief gaat wel omlaag van 16,5% naar 15%. Daarnaast wordt de eerste tariefschijf verlengd. Dit betekent dat u minder snel het hoge Vpb-tarief verschuldigd bent. In 2021 betaalt u over winsten tot en met € 245.000 15% en 25% over winsten boven € 245.000. In 2022 wordt de eerste tariefschijf nog verder verlengd. In 2022 betaalt u over winsten tot en met € 395.000 15% en over winsten boven € 395.000 25%.

Verwacht u dit jaar meer winst te maken dan € 200.000, laat dan beoordelen of er mogelijkheden zijn om de jaarwinst zo te bepalen dat u optimaal profiteert van de wijzigingen in de Vpb-tarieven.