BTW verlegd en opgaaf Uitbetaling bedragen aan derden (UBD)

In 2023 bestond onduidelijkheid over de opgaaf UBD (Opgaaf Uitbetaling bedragen aan derden) in situaties waarin een natuurlijk persoon in 2022 werkzaamheden verricht had en daarvoor een factuur met btw-verlegd uitreikte (hierna: btw-verlegd situaties).

Uit overleggen tussen de koepelorganisaties en de Belastingdienst is destijds niet duidelijk geworden dat voor de zogenaamde btw-verlegd situaties een opgaaf UBD gedaan moest worden. Pas uit recente uitingen van de Belastingdienst in de vragen en antwoorden over de opgaaf UBD en in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 kon worden opgemaakt dat de Belastingdienst van mening is dat toch een opgaaf UBD gedaan moet worden.

De opgaaf UBD 2023 had uiterlijk 31 januari 2024 gedaan moeten zijn. Gebleken is dat niet bij iedereen op tijd bekend was dat ook voor de btw-verlegd situaties een opgaaf UBD 2023 gedaan moest worden. Om die reden hebben koepelorganisaties de Belastingdienst gevraagd om soepel om te gaan met een uitstel voor de opgaaf UBD 2023 in btw-verlegd situaties.

Voor de btw-verlegd situaties zal in veel gevallen geen opgaaf UBD 2022 gedaan zijn. Deze opgaaf had uiterlijk 31 januari 2023 (en bij uitstel uiterlijk begin april 2023) ingediend moeten zijn. In 2023 was voor velen nog niet duidelijk, dat volgens de Belastingdienst voor btw-verlegd situaties een opgaaf UBD gedaan moest worden. In de uitingen van de Belastingdienst uit die periode is ook niets te vinden dat er expliciet op wijst dat de Belastingdienst die mening had.

De Belastingdienst geeft in een reactie aan dat geen massaal uitstel wordt verleend voor de opgaaf UBD 2023 bij btw-verlegd situaties. Wel kan uitstel voor het aanleveren van de gegevens worden gevraagd via het proces.

In het vraag- en antwoorddocument van de Belastingdienst is opgenomen dat onder vermelding van de reden schriftelijk uitstel gevraagd kan worden bij de inspecteur van het belastingkantoor waar de aanleveraar onder valt. Dit kantoor staat bijvoorbeeld op de aangiftebrief loonheffingen van een inhoudingsplichtige.

De koepelorganisaties raden aan om zo spoedig mogelijk uitstel voor het indienen van de opgaaf UBD 2023 te vragen in situaties waarin dit nog niet is gebeurd. Vorig jaar ging de Belastingdienst coulant om met het vragen van uitstel. Dat zal voor dit jaar ook de verwachting zijn, maar wees dan wel snel met het uitstel aanvragen.

Op de vraag hoe de Belastingdienst omgaat met situaties waarin in 2023 geen opgaaf UBD 2022 is gedaan doet de Belastingdienst geen toezegging dat er geen sancties volgen bij het niet doen van de opgaaf UBD 2022 in btw-verlegd situaties.

In een speciaal Becon-overleg over de opgaaf in btw-verlegd situaties heeft de Belastingdienst aangegeven dat voor btw-verlegd situaties ook nog een opgaaf UBD 2022 gedaan moet worden. De aanleveraars moeten in overleg treden met de inspecteur van het belastingkantoor waar zij onder vallen voor het maken van maatwerkafspraken en de wijze waarop alsnog de opgaaf UBD 2022 gedaan moet worden. Er kan ook contact worden opgenomen via het emailadres gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl of de BelastingTelefoon (0800-0543).

De Belastingdienst heeft aangegeven dat in principe een opgaaf UBD 2022 gedaan moet worden. Daarom is het belangrijk om met de Belastingdienst in contact te treden voor het maken van maatwerkafspraken. Op die manier hebben de aanleveraars de Belastingdienst in ieder geval in een zo vroeg mogelijk stadium geïnformeerd over de aanwezigheid van btw-verlegd situaties in hun onderneming.

De Belastingdienst heeft nog niet gereageerd op de vraag of en zo ja op welke wijze opgaaf UBD gedaan moet worden in geval van verrichte werkzaamheden door een eenmanszaak met personeel of door een eenmanszaak die personen inhuurt in btw-verlegd situaties.

De opgaaf UBD vormt voor de Belastingdienst contra-informatie. Na een selectieprocedure wordt deze informatie ook verwerkt in de VIA als resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). Ook opgaven UBD die gedaan worden na 1 februari 2024 worden periodiek verwerkt in de VIA. Het is op dit moment niet duidelijk of een belastingplichtige die de ROW uit de aangifte verwijderd en verwerkt als winst uit onderneming standaard een vragenbrief krijgt van de Belastingdienst.

Mocht u hier vragen over hebben of assistentie nodig zijn bij het indienen van uw opgaaf UBD of uitstelverzoek, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw belastingkantoor of het Raadhuis Pekela.

Met vriendelijke groet, Het Raadhuis Pekela BV